Nước giặt sinh học SafeLife

    195,000

    Nước giặt SafeLife ít bọt, không ăn mòn da tay, hơn nữa, nước thải sau khi giặt của Safelife không gây hại cho nguồn nước ngầm và không làm chết các loại sinh vật.