Dầu gội thảo dược SafeLife

    130,000

    Dầu gội thảo dược SafeLife là sự kết hợp giữa các nguyên liệu nổi tiếng tốt cho mái tóc trong dân gian như bồ kết, vỏ bưởi, cỏ mần trầu, hương nhu được cô đặc trong 60h từ đó giúp mái tóc được trải nghiệm nguồn dưỡng chất thuần túy tự nhiên, an toàn, cho mái tóc chắc khỏe, giảm rụng và kích thích mọc tóc.